| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Charles Alexandre de Calonne

Page history last edited by Santi Andón 9 years, 12 months ago

(...)

Vaig ser nomenat Controlador General de Finances el 3 de novembre de 1783. Vaig proposar al rei la supressió de les duanes internes i un impost sobre la propietat, fins i tot per als nobles i el clergat, per tal d’arreglar els deutes que vaig trobar. El rei Lluís XVI, que no m'apreciava gens, el 8 d'abril de 1787 em destituí i m'envià a l'exili a Lorena. L'alegria fou general a París, on era conegut com Monsieur Déficit per la meva insistència en augmentar els impostos. En realitat, els meus atrevits plans de reforma, que Necker va realitzar posteriorment, podrien haver salvat la monarquia si hagués tingut el recolzament del rei.

Poc després em vaig exiliar al Regne Unit. El 1789, vaig passar a Flandes amb la pretensió de ser elegit per als Estats Generals, però em fou prohibit entrar a França. Per venjança, em vaig unir al grup d'exiliats de Coblença, vaig escriure al seu favor, i vaig dilapidar la fortuna de la seva dona. Finalment, el 1802, instal·lat de nou a Londres, vaig rebre el permís de Napoleó per tornar a França, on vaig morir un més després del meu retorn.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.