| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Vocabulari de la Revolució Francesa

Page history last edited by Júlia Roigé 9 years, 11 months ago

En aquesta plana de alta podem Alguns Posar ' Termes , paraules o conceptes relacionats amb la Revolució Francesa , o no tinguin directe amb relación padres triat personatge El heu QUE.

Podeu Seguir l' Estructura de l' exemple :

 

Concepte o Terme Definició Autor o Autora
Antic Regimen Sistema político ( absolutisme ) , económicos ( agrícola ) i social ( estaments ) predominava Que una Europa tota ( excepte Holanda Anglaterra i ) dels durant buena parte SEGLES XVI -XVII i XVIII . Georges dolor y otros Timbre ( Pani )
emigrados Paraula Francesa Que SIGNIFICA Que Una persona ha emigrat . Durant la Revolució Molta gent , i sobretot nobles clergats , van por Emigrar no guillotinat morir .

Bert Ferreau

( Ferrés )

Sans -culottes
Aixi es coneixia una muda membres del Tercer Estat Pantalones Que llargs portaven , un dels Diferencia privilegiats Que uns portaven Pantalones més Curts anomenats " culottes " .

Jacques René Hébert

( Aitor Muñoz )

Jacobi Persona un favor de la Revolució de la Manera però més radical. Un periode va a governar servicios van a l' epoca Terror dell , amb Robespierre . Georges Jacques Danton(Pablo Rodrigo )
assamblea Nacional constituyente és col sin organisme · legiat com Té Que una funció REFORMAR o redactar la Constitució , dotat por un això de Plens constituyente o al Poder poders Que Han de sotmetre de totes les institucions públiques .  Jérôme Pétion de Villeneuve( Núria Torralba )
El Terror

va servicios sin periode de la Revolució Francesa en Que les lluites Entre faccions Polítiques durante rivales van

Una Mútua un radicalització , Que caràcter sin prenguè violentos execucions amb macizos amb La Guillotina

 

Barnave Antoine ( Sarrias Judith )
Clergue

Clergue prueba del Grec antic . En Extens sentit de la ONU , sinònim és Clergue del terme eclesiástica olla i fer referéncia , En El Cristianisme , importante sin un membre del clergat regulares ( i Monjos Frares ) com del clergat seculares ( sacerdots ) . A la Societat de l' època , dels formaven parte privilegiats .

Lagrange Mézières ( Alejandro Gil )
Monarquía absoluta La Monarquía absoluta es Una forma de Gobierno en La Que El monarca ostenta El Poder Absoluto . No existe en Ella división de Poderes . Aunque la Administración de la Justicia pueda Tener Una Autonomía Relativa en Relación al rey , o existan Instituciones parlamentarias , El Monarca Absoluto PUEDE switch Las Decisiones o dictámenes de los Tribunales en Última Instancia o REFORMAR Las Leyes A Su Voluntad

LLuis XVI ( Carrasquet Marc

burgesia Una És classe social, Que acostuma A Estar caracteritzada por posseir els mitjans de Producció , capital de El sobretot , en Dins les Relacions Económicas de la parte Societat formaven estamental dels no privilegiats . duque de Aiguillon (Sonia Rincón )
Girondi
pertanyent Relatiu o un grup de las Naciones Unidas polític Moderat de la Revolució Francesa Que actua al'Assemblea Legislativa ia la Convenció .
Charles François Dumouriez ( Chavero Cristina )
La Bastilla

Va servicios Destinada un defensar la porta de San Antonio les Muralles i de l'est de París més Vulnerables , la Fortaleza o Bastide Saint -Antoine era de Manera inicial sin verdadera castillo - fortaleza i sin arsenal.Va servicios construída sota El Regnat de Carles V , de 1370 a 1383 , por Aubriot Hugues , modelo El Sobre de Quatre Torres CORRENT en aquell temps .

François Boissel

( Güell Marina )

Guillotina Màquina formada por una fulla que s'utilitzava per executar girondins ,jacobins ,burgesos.... era una màquina molt utilitzada en la revolució francesa  Joseph Ignace Guillotin ( Laura Prat )
constitució Nacional
Assemblea Política Extraordinaria Reunida por fer Una constitució o Modificar -la.
Charles François Dumouriez ( cristina Chavero )

pacifisme

Doctrina i moviment Que aspiraciones un pau , un com suprimir la Guerra un Mitjà de resoldre els conflictes .
Charles François Dumouriez ( cristina Chavero )
Republica Sistema polític en Que es Lluita per els drets i llibertats del Ciutadà . Yo es unabúsqueda Basa en la Constitució i Republicana les llibertats civils

Mirabeau

( José)

 

 

Estats

Generals

institució representativa del Regne, en forma d'assemblea convocada pel Rei i on acudien representants de cada estament. Van ser una institució del poder a França que representava els tres estats: noblesa (primer estat), clergat (segon estat) i la resta del poble (tercer estat).

Bailly Jean-Sylvain(Jialin)

Consulado

 

El Consulado era la ETAPA Que Donava un Napoleo de forma Efectiva poders dictatorials , tacant El periode de la Revolució Francesa

JacquesRoux

( Dani

Divisió de poders

Es Un Sistema polític que divideix poders

( Legislatiu , Executiu i Judicial ).Va ser una idea realitzada per Montesquiu,que es va desenvolupar durant la revolució.Encara que el rei l'accepta, no està d'acord.

San Saint-Just

(Josep Mª  )

Convenció Nacional El És republica Regimen Que va exercir El Executiu Poder franca del 1792 al 1795 durant la Revolució Francesa, tot va començar en una assamblea de tipus es constituyente i va formr à partir de les eleccions van Que es fer anteriorment . Condorcet ( Roger )
Aristocràcia  És la forma de govern en què el poder és ostentant PER una elit, un grup social minoritari o pivilegiats econòmicament o PER raó del seu llinatge, intel·ligència o nivell cultural.  Alexandre Théodore de Lameth (Mujica Arantzazu )
Els Illuminati
És una societat secreta fundada l'1 maig 1776 a Ingolstadt (Alemanya) per Adam Weishaupt. En llatí, illuminati (pronunciat il luminati) significa 'il.luminats', la seva singular és Illuminatus.

Jacques Pierre Brissot (Maria Carda)

Jurament del

Jeu de Paume 

Els líders del tercer estat es van tancar al Jeu de Paume per jurar que faríen una constitució i això va esdevenir el començament de la Revolució   
Palau de les Tulleries  Palau reial situat al centre de París, residencia de diversos monarques. Destruit en un incendi provocat al 1871 a la fi de la Comuna de París. 

Pierre Gaspard Chaumette

(Carla Jiménez) 

Comité de Salvació Pública 

 

 

Fou un organisme format per nou integrants (posteriorment dotze) creat per la Convenció Nacional amb funció administrativa destinada a supervitzar i agilitzarla feina dels òrgans executius d'aquesta. Georges Couthon (Gisella Forestieri) 

Teoria del contracte social

per a viure en societat, els éssers humans acorden un contracte social implícit, que els atorga certs drets a canvi d'abandonar la llibertat de la qual disposarien en estat de naturalesa. 

Jean-Jacques Rosseau(Laura Prat)

 

John Locke.        

Filòsof anglès pare del Liberalisme que va treballar principalmenten temes relacionats amb la política.

Montesquieu va ser influit per les idees de Locke.

 

Charles-Louis de Secondat baró de Montesquieu  (Aina Conca)

L'esperit de les lleis. 

Llibre escrit per Montesquieu al 1748,

el cual fou una obra de gran impacte. En l'esperit

de les lleis montesquieu plasma l'esperi crític de la

il·lustració francesa, en que parla de la divisió de

poders i compara la política anglesa de l'época, on

s'establia aquesta divisió, amb l'absolutisme francés. 

Al 1751 aquest llibre va ser inclós a l'Índex de llibres prohibits per l'Esglèsia.

Charles-Louis de Secondat baró de Montesquieu (Aina Conca)

 

Privilegiats 

 (etimològicament, Llei privada; per oposició a la Llei general) és una forma jurídica que consisteix en una disposició del poder legislatiu que dóna un tractament d'excepció beneficiós a una persona, grup de persones o a una població respecte de les lleis comunes a la resta. Aquesta forma jurídica fou molt utilitzada pels reis de la Corona D'Aragó pel que fa a algunes poblacions: Vegeu, per exemple, Privilegi de Jaume I a Xàtiva, Privilegi d'en Prohensal per a Girona.

Jean Baptiste Carrier(Álvaro Oliván)

 

 

 

 

Declaració del Drets de l'Home i el Ciutadà                                                                                                                              

 

És un dels documents fonamentals de la Revolució Francesa. Aquesta declaració defineix un conjunt de drets individuals i col·lectius. Va ser adoptada el 26 d'agost de 1789 per l'Assemblea Nacional Constituent francesa com a primer pas per redactar una Constitució. Les fonts o      influències d'aquest text es troben sobretot en els pensadors de la Il·lustració francesa especialment Rosseau i Montesquieu i la Declaració d'Independència d'Estats Units de 1776. No inclou a les dones i això va provocar reaccions entres les dones revolucionàries.  

             Maria Antonieta (Júlia Roigé)                           

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.