| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

els il·lustrats

Page history last edited by Aina Conca 10 years, 1 month ago


Qui son els il·lustrats?

Els il·lustrats dels segle XVIII eren coneixedors i admiradors dels progressos que significaven la filosofia, la política, la ciència i la física dels pensadors més importants de la història. Es van esforçar per demostrar que la raó humana era capaç d'arribar per ella mateixa a la veritat i era l'única manera de que l'ésser humà pogués superar els seus obstacles. Gràcies als il·lustrats de l'época totes aquestes idees es van estendre desde França per tot Europa.

 

Els membres del nostre grup

-Charles-Louis de Secondat baró de Montequieu  

 Vaig néixer a La Brède a França l'any 1689, en una família pertanyen a la noblesa. Molts diuen que vaig ser un filòsof del Segle de les LLums. Vaig seguir la tradició familiar estudiant Dret i vaig ser conseller del Parlament de Burdeos. Més tard vaig decidir viatjar per tot Europa observant les institucions i costums de cada país en que el model britànic em va cridar molt l'atenció i em va servir després per poder criticar l'absolutisme a França. Alguns dels llibres que vaig escriure van ser Cartes Perses i L'esperit de les lleis, aquest últim va ser inclós al 1751 a L'índex de llibres prohibits per L'Església Catòlica. El meu pensament va contribuir a demostrar la tradició que justificava prejudicis, privilegis, injustícies i barbaritats.

 

Què vull?

-Charles-Louis de Secondat, baró de Montesquieu.

Vull que mitjançant totes les idees plasmades en els meus llibres fruit dels anys i de la meva experiència siguin difoses per tota França i que puguin fer veure al poble en quina societat están condemnats a viure. M'agradaria que el sistema polític d'Anglaterra fos aplicat aquí a França, on hi ha una monarquia (el Rei es el cap del poder executiu), hi ha aristocracia (que actua de funció legislativa) i també la representació popular (que també actua com funció legislativa).

 

Què faré?

-Charles-Louis de Secondat, baró de Montesquieu.

Analitzar la societat de la época i donar una resposta sociològica a l'aparent diversitats dels fets que es produiexen a França durant l'absolutisme. I mitjançant els meus llibres,(Cartes Perses i L'esperit de les lleis, que són alguns dels més coneguts) difondré les meves idees per ajudar al poble a que reivindiquin els seus principis com a ciutadans francesos. A més proposaré la separació de poders inpirada en la legislació anglesa i en les idees de Locke.

 

 

El meu discurs

-Charles-Louis de Secondat, baró de Montesquieu.

Jo, Charles-Louis de Secondat, baró de Montesquieu faig una crida a tots aquells que estem condemnats dintre d'aquest absolutisme.

Imagineu un món, on vosaltres poble, poguéssiu tenir llibertat d'expressió, un món on hi hagués justícia justa, un món on existís una societat més igualitària per a tots. Poble esteu condemnats sota el poder del rei, no us deixen pensar, no us deixen parlar ni expressar el vostre sentiment com a poble francès.

No afirmeu tot allò que us diguin, no us creieu tot allò que us expliquin, perquè us tenen empresonats dintre de la ignorància.

Mireu més enllà, experimenteu tot allò que us rodeja, ja que viviu en un món ple de falsedats i mentires creades per aquell qui us mana.

Desenvolupeu un esperit crític i lluitador que farà que aconseguiu aquelles metes que, com a societat voleu aconseguir i tindre per sempre.

No us quedeu muts davant de qualsevol esdeveniment que pugui ferir els vostres sentiments nacionals, uniu-vos, junts podeu canviar tot allò que sembla impossible.

 

Enllaços a llocs amb més informació

Buxaweb Interessant pàgina on hi podem trobar la informació més diversa sobre la Revolució Francesa (esdeveniments, personatges, documents...). En català

Artehistoria Página coneguda per trobar informació també molt fiable sobre diferents moments i personatges històrics. En castellà.

La révolution française Excel·lent plana especialitzada en el tema, des dels seus precedents al seu desenvolupament, amb molt personatges i dades. En francès.

La revolució en imatges Video de youtube on hi podem veure incialment imatges que podem reconèixer i que poden servir d'avaluació del tema. A continuació se'ns narren els principals fets de la revolució. En anglès.

La revolució en menys de 4 minuts Nou video brillant (thanks Bryce) per la seva capacitat de síntesi -tot i que ha de córrer per explicar-ho!-. En anglès.

Petita selecció de textos d'alguns autors parla sobre les idees d'alguns filòsofs com Montesquieu, Rousseau o Kant.

Web de l'Esperit de les lleis  profunditza sobre el llibre que Montequieu, l'Esperit de les lleis. En anglès.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.